Zarządzanie wynajmem

Szanowni Państwo!
Firma MERITUM Nieruchomości specjalizuje się w całorocznym profesjonalnym zarządzaniu i administrowaniu apartamentami przeznaczonymi do wynajmu długoterminowego, których Właściciele nie mogą być na miejscu i potrzebują wyspecjalizowanej opieki nad swoją nieruchomością. Rozumiemy jak cenną rzeczą dla Właściciela lokalu jest świadomość, że pod jego nieobecność posiadana przez niego nieruchomość jest w dobrych rękach. W MERITUM Nieruchomości traktujemy tę kwestię bardzo poważnie i czynimy wszelkie starania, aby zapewnić Państwa nieruchomościom możliwie najlepszą opiekę.

Nasze usługi obejmują również zarządzanie Państwa finansami związanymi z najmem i utrzymaniem nieruchomości. Nareszcie mogą Państwo z ulgą i spokojem powierzyć troskę o swój dobytek komuś, dla kogo zaufanie i zadowolenie Klientów nie pozostają bez znaczenia, a ich satysfakcja wyznacza cel działań.
Nasze usługi związane z administracją i zarządzaniem Państwa nieruchomością obejmują:

 • Promocja Państwa nieruchomości na głównych portalach ogłoszeniowych;
 • Przekazanie mieszkania/domu najemcy, przygotowanie protokołów, pobranie kaucji zwrotnej;
 • Maksymalizację działań celem pełnego obłożenia rezerwacyjnego apartamentów;
 • Organizację wyposażenia / przygotowania mieszkania lub domu do wynajmu;
 • Dokonywanie opłat za media i inne usługi zarejestrowane na Właściciela;
 • Egzekwowanie terminowego opłacania czynszu najmu i przekazywanie pobranych sum na konto Właściciela;
 • Zawieranie w imieniu Właściciela lub najemcy nowych umów na dostawy mediów i innych usług;
 • Powiadamianie i realizowanie innych czynności egzekwujących realizację zaległych opłat za media, eksploatację oraz na rzecz Właściciela;
 • Organizację prac renowacyjnych i konserwatorskich;
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych zestawień dochodów i poniesionych kosztów dla administrowanej nieruchomości;
 • Okresowe inspekcje wynajętych mieszkań;
 • Przedłużanie bieżących umów najmu oraz zawieranie nowych celem zachowania ciągłości dochodu Właściciela;
 • Analizy uzyskiwanych dochodów pod względem aktualności stawek za najem dla administrowanych nieruchomości;
 • Organizacja zwrotu oddanej w najem nieruchomości oraz wznowienie działań promocyjnych celem znalezienia kolejnego najemcy;
 • Organizacja prac remontowych oraz porządkowych po zakończeniu najmu lub innych prac budowlano-remontowych służących podniesieniu standardu administrowanych nieruchomości;

Nasze działania chronione są polisą OC.

Cennik MERITUM Nieruchomości dla usług związanych z administrowaniem lokalami mieszkalnymi:
Za świadczone usługi firma MERITUM Nieruchomości pobiera opłatę:

0,00 PLN za okres bez najemcy oraz 15% kwoty wynegocjowanego czynszu najmu, jednak nie mniej niż 180,00 PLN / mc, gdy w mieszkaniu przebywa najemca.

Więcej informacji dotyczących świadczonych przez MERITUM Nieruchomości usług uzyskają Państwo pod adresem e-mail: biuro@meritum.info.pl lub pod numerem telefonu: + 48 785 932 411;

Zapraszamy do współpracy!